Per què ens tanquem?


Per una EDUCACIÓ DIGNA i de QUALITAT

El pressupost en educació a Catalunya ha perdut, en els últims 2 anys, 
800 milions d’euros
(una quarta part del que s’ha perdut a tot l’Estat Espanyol)


RETALLADES DIRECTES A L’ALUMNAT

· Retallada d’aproximadament el 20% del pressupost de l’institut. Per això ens toca:
-       Deixar de comprar llibres i material didàctic complementaris
-       Limitar el servei de neteja
-       Racionar fotocòpies
-       Engegar la calefacció solament unes hores

· Les beques de material es concedeixen en retard i s'ha reduït el seu nombre.

· Hores de baixa de professorat no cobertes:
-       Els alumnes han de passar aquestes hores amb professors de guàrdia sense rebre l’ensenyament que els toca
-       I aquests professors/es de guàrdia no poden dedicar aquestes hores a preparar classes i/o fer feines de tutoria

· Menys grups de reforç i de desdoblaments per la manca de professorat (per la reducció de professors interins).

· Més alumnes per aula (perquè no concedeixen més línies ni contracten més professorat).

·  Perilla l'estudi assistit i la resta d’activitats extraescolars.

· La majoria del mobiliari no es renova des fa més de 15 anys. Tenim moltes taules i cadires trencades i desgastades que no podrem renovar.

RETALLADES AL PROFESSORAT

· Retallades contínues de sou i del poder adquisitu (fins a un 15%).

·  Augment de les hores de treball (sense augmentar el sou). Des del curs 11-12 fem una hora lectiva més (amb les seves corresponents hores de preparació, correcció, avaluació).

· Acomiadament de professors interins.

·  Empitjorament de les condicions i drets laborals del professorat. 
Cap comentari: